Lookbook regels


Spelregels
Op LOOKBOOK mag veel, maar de community is niet bedoeld voor commerciële doeleinden 
en/of het plaatsen van kwetsende comments. Om misverstanden te voorkomen, staan we op 
LOOKBOOK het vermelden van telefoonnummers, adressen en commerciële URL’s niet toe. 
De redactie mag leden blokkeren als zij zich niet houden aan de regels. De redactie kan 
altijd berichten aanpassen of verwijderen, als zij dat nodig vindt. Om aan account aan te 
maken op LOOKBOOK heb je een geldig e-mailadres nodig. De algemene voorwaarden en 
spelregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.
 
Wat mag niet op LOOKBOOK?
• Het beledigen en uitdagen van andere LOOKBOOK-leden
• Discriminatie en racisme
• Reclame maken, spammen (hieronder valt ook het promoten van instagram, twitter en facebook accounts)
• Linken naar illegale sites/zaken
• Het plaatsen van persoonlijke gegevens van anderen
• Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken
• Het plaatsen van pornografisch en/of shockerend beeldmateriaal
• Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam in een discussie
 
Leeftijd:
* Lookbook gebruikers moeten een minimum leeftijd van 12 jaar hebben en een maximum leeftijd van 25 jaar. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft CosmoGirl! het recht deze gebruker te verwijderen.
 
Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd?
Afhankelijk van hoe de regels zijn overtreden, kan er het volgende gebeuren:
• De redactie en/of moderators kunnen je berichtjes wijzigen of zelfs verwijderen zonder 
waarschuwing vooraf.
• De redactie en/of moderators kunnen besluiten om je in banfilters op te nemen waardoor je 
(tijdelijk) geen berichten meer kunt posten.
• In het ergste geval neemt de webmaster contact op met je provider, wat uiteindelijk kan 
leiden tot het afsluiten van je internetaccount. Als je geblokkeerd wordt zullen de redactie 
en/of moderators je dit laten weten. Over hun beslissingen kan niet worden gediscussieerd.
 
Als iemand anders zich misdraagt, wat kan ik dan doen?
Gedraag je zoals je ook in het dagelijks leven zou doen. Soms is een bericht bewust bedoeld 
om anderen uit te dagen en reacties uit te lokken. Reageer in zo’n geval gewoon niet. Gaat 
het echt te ver, meld het dan aan de redactie, die zal dan actie ondernemen. Je kunt een email sturen naar redactie@cosmogirl.nl o.v.v. Lookbook 
 
Veiligheid & privacy
Wij vinden de veiligheid van bezoekers van het LOOKBOOK belangrijk. Let wel op dat alle 
foto’s die je post online komen te staan. Dit betekent dat iedereen deze kan zien. Pas altijd 
op met het geven van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, huisadres en 
telefoonnummer. Ook willen we je erop wijzen dat foto’s van LOOKBOOK terug kunnen 
keren in verschillende media (ook in CosmoGIRL! zelf). LOOKBOOK is openbaar en valt 
onder vrije nieuwsgaring, dus mag door iedereen gebruikt worden. Wij raden af om foto's in badmode & lingerie te plaatsen. 
 
Vrijwaring
Ondanks de grote zorg en aandacht die wij besteden aan het maken van 
www.cosmogirl.nl/lookbook is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd 
onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen helaas niet altijd 
voorkomen worden. Beweringen en meningen, die staan in de artikelen en mededelingen op 
de pagina’s LOOKBOOK zijn van de auteurs en niet die van de redactie van CosmoGIRL!.
 
Copyright
Een bezoeker van www.cosmogirl.nl/lookbook mag geen auteursrechtelijk beschermde 
werken of andere in CosmoGIRL! opgeslagen informatie openbaar maken of 
verveelvoudigen zonder toestemming van Audax Publishing BV (ook niet via een eigen 
netwerk).
 
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortkomt uit het gebruik van LOOKBOOK.