What to do als iemand depressief of suïcidaal is

Nog voordat Manon een relatie kreeg met Emiel, is zij altijd open en eerlijk geweest over haar depressie en suïcidale gedachten. Ze wilde dat hij wist waar hij aan begon. Maar uiteindelijk was Emiel degene die ervoor koos om een einde te maken aan zijn leven.