instagram stories

5x Tips van CG!’s hoofdredacteur Ivana voor de mooiste Instagram Stories

Als je CosmoGIRL! al een tijdje op Instagram volgt, heb je vast wel hoofdredacteur Ivana (en haar IG Stories) voorbij zien komen. Niet alleen voor CG!, maar ook voor haar persoonlijke Insta pagina maakt Ivy de meest mooie Stories en wij kregen dan ook massaal de vraag: “Hoe doet ze dit?! Ik wil dit ook kunnen!”

Daarom vroegen we Ivy om een aantal van haar secret Instagram tips met ons te delen!

🇬🇧For English, scroll down 🇬🇧

1. Find your style

‘Ik gebruik eigenlijk altijd dezelfde filters – Paris, Cairo en Jaipur – en dezelfde lettertype combi’s. Als ik veel tekst heb, gebruik ik standaard typewriter, soms met en soms zonder gearceerde achtergrond (blokje kleur). Wil ik meerdere lettertypes, dan kies ik meestal voor typewriter, strong, neon en modern.’

‘Mijn teksten doe ik vrijwel altijd in het wit met een pastelkleurige achtergrond of wit/pastelkleurig zonder achtergrond. Not that anyone cares, maar voor mezelf vind ik het fijn dat er een lijn in mijn Stories zit, vol vrolijke, blije kleurtjes die lekker van je scherm afknallen. Mijn GIFjes zijn bijna altijd wit, om de boel nog een beetje rustig te houden.’

instagram story

2. Templates

‘Hetzelfde geldt voor templates. In mijn eigen Stories gebruik ik eigenlijk nooit templates, maar als ik Stories maak voor CosmoGIRL!, kies ik altijd dezelfde templates uit of templates uit dezelfde familie. Ik gebruik hiervoor de app Story Art. Ik gebruik dan meestal de families Classic & Classic 2. Omdat deze wat minimalistischer zijn, kun je ze daarna in Instagram helemaal persoonlijk maken met je eigen GIFjes en tekstcombinaties.’

‘Het geeft je ook wat meer vrijheid om te spelen met beelden: zo maak ik vaak collages van filmpjes en foto’s (in één Story), supergezellig en opvallend! Heb je één mooie foto die je wat aparter wil maken? Kies dan voor het template met de dubbele achtergrond. Zet je foto in de voorgrond en dezelfde (of een mooie sfeerfoto) in de achtergrond en speel met de scherpte.’

instagram story

3. Breid het kleurenpalet uit

‘Instagram heeft een hele regenboog aan kleuren verborgen zitten, maar op een of andere manier mis ik toch altijd net de kleuren die ik wil. De neonkleurtjes bijvoorbeeld, of juist de hele verzadigde kleuren. Een hack om die toch te krijgen, is door het pipetje te nemen en een kleur uit je afbeelding te trekken. Zo is de lucht op deze foto die ik in december op vakantie maakte supersuperblauw en is mijn nagellak neonoranje.’

‘Door kleuren uit je foto te trekken en te gebruiken voor je tekst, creëer je ook een hele mooie eenheid, alsof alles bij elkaar past. En daar houd ik van in mijn Insta Stories!’

Maak ook de mooiste reisfoto’s voor je Instagram met deze tips van Mimi. 

instagram story

4. Combineer GIFjes, tekst en tekeningen met elkaar

‘Met de standaard lettertypes in Insta Stories kun je superleuke combi’s maken, maar je kunt natuurlijk nog veel meer je eigen Story ervan maken door te tekenen. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld een woordje uit te schrijven en deze dan aan te vullen met een GIFje of tekst van een standaard lettertype. Omdat mijn handgeschreven tekst best messy en cursief is, vind ik het fijn om strakke lettertypes erbij te gebruiken.’

‘Deze foto in Malibu wilde ik graag een soort ouderwetse ansichtkaart-effect geven. Om ‘m nog iets gezelliger te maken, wilde ik nog een hartje erbij doen. Omdat er al best wel veel gebeurt op de foto – en ik dus van eenheid houd – wilde ik het hartje simpel en wit houden. Daarom zocht ik in de GIFs op de trefwoorden ‘heart’ en ‘white’ (dit kan natuurlijk net zo goed ‘rainbow’ en ‘star’ zijn).’

‘Enne, laat je niet afschrikken als het tekenen niet meteen lukt! Ik moet het ook altijd 1000 keer opnieuw doen totdat ik semi-tevreden ben.’

instagram story

5. Rainbow text

‘Niemand weet waarom Instagram hier zo’n gigantisch geheim van heeft gemaakt, maar regenboogteksten maken kan dus ook! Ik begin op deze foto die ik vanuit het vliegtuig maakte met een klein woordje in een strak lettertype die ik wit houd – zo simpel mogelijk. Om het woordje iets meer body te geven, doe ik tussen elke letter een spatie.’

‘Daarna neem ik een cursief lettertype – ik twijfel altijd tussen neon en strong – en typ ik in dit geval het woord California. En nu begint de ellende, want een regenboogkleurig woord krijg ik meestal niet in m’n Stories zonder minimaal een keer gevloekt te hebben. Dit is hoe het werkt:

  • Selecteer het woord door erop te double tappen. Zorg dat het woord geselecteerd blijft staan.
  • Houd dan je vinger op een van de kleuren onderin de balk, zodat het hele palet tevoorschijn komt. Ik gebruik hiervoor mijn rechterduim.
  • Kies een kleur en houd deze ingedrukt.
  • Druk nu met een andere vinger, in mijn geval mijn linkerduim, op het rechtsonderste blauwe bolletje van het geselecteerde woord.
  • Veeg je linkerduim en je rechterduim tegelijkertijd – dit is heel belangrijk – naar links over het kleurenpalet. Als een van de twee per ongeluk sneller gaat dan de ander, werkt het niet. Hetzelfde geldt voor als je vinger uit het kleurenpalet in de foto gaat, dan lukt het ook niet.

Ook hier geldt: keep on trying! Sure, in één keer is het mij ook nog nooit gelukt, maar het wordt wel steeds makkelijker na een paar keer oefenen!’

Feelin’ badass? Check hier de meest savage captions voor bij je Insta post.

instagram story

IGTV

Wil je nou ook met eigen ogen zien hoe Ivana de bovenstaande Stories stap voor stap heeft gemaakt? Check dan de IGTV video op onze Instagram (@cosmogirl) en volg Ivana op Instagram!

Lees hier alles over het nieuwste In Bloom issue van CosmoGIRL!  het issue liever online lezen? Dan kan via deze link!

🇬🇧 How to create the prettiest Instagram Stories 🇬🇧

1. Find your style

‘I pretty much always use the same filters – Paris, Cairo and Jaipur – and the same combinations of fonts. When I have a lot of text, I use Typewriter, either with or without the colored background. When I want to use multiple fonts, I go for a combination of Typewriter, Strong, Neon and Modern.’

‘Color wise, I usually go for white text with a pastel background or white/pastel letters without a background. Not that anyone cares, but I like to have some sort of cohesion in my Stories. For GIFs, I tend to go for white ones, to balance out all the bright tones and colors I have going on in my Stories.’

instagram story

2. Templates

‘The same applies to templates. In my personal Stories, I hardly ever use templates, but when I make Stories for CosmoGIRL!, I tend to pick the same ones or at least ones that come from the same family. I use the app Story Art and the templates I tend to pick are from the families Classic & Classic 2. These are all pretty minimalistic, which makes it easier to personalize them with GIFs and text combinations.’

‘Templates also give you more freedom to play with images. I like to make collages of videos and images (in one Story), it’s fun, different and catches your eye in a sea of Stories. Do you have one single image you’d like to emphasize? Go for the template with the double background. Put your image in the foreground and the same (or a nice mood photo) in the background and play with the sharpness.’

instagram story

3. Extend the color palette 

‘Instagram has a full rainbow of colors hidden in the bottom bar, yet somehow I still miss some of the colors I like the most for my Stories. Neon colors for instance, or the super saturated colors. A hack to getting those anyway, is by taking the little color picker and extract a shade from your image. The sky in this photo for instance is a gorgeous, bright shade of blue, my nails are neon orange. And by extracting colors from your image and using it for text, you create this super nice cohesiveness, like everything was meant to match. That’s what I really like in my Insta Stories!’

instagram story

4. Combine GIFs, text and drawings

‘You can create super cute combinations with the classic Instagram fonts, but you can make your Stories even more personal by drawing on them. I like to draw one word for instance and use a classic font or a GIF even for the rest of the text. Because my handwriting is quite messy and cursive, I like to add only the cleaner fonts.’

‘Take this photo I had had taken of me in Malibu. I wanted to give it a kind of vintage postcard look. To make it a bit more cutesy, I also wanted to add a heart. Because there’s already a lot going on in the photo – and my love for cohesiveness – I wanted to keep the heart clean and white. That’s why I looked for GIFs with the keywords “heart” and “white” (but of course any combination of keywords works).’

‘Also, don’t get taken aback by the difficulty of drawing! I’ve done it a million times and still have to start over a million times in order to be at least slightly satisfied.’

instagram story

5. Rainbow text

‘Nobody knows why Instagram made such a big secret out of this, but you can totally make rainbow texts! On this photo that I took from the plane, I’m starting with a little word in a clean font that I’m gonna be keeping white – as clean as possible. To give the word a little more body, I’m adding spaces between every individual letter.’

‘I then take a cursive font – I always have trouble choosing between Neon and Stong – and type out the word California. And that’s when trouble starts, because I’ve never successfully gotten a rainbow colored word in my Story without yelling some ~ bad, bad ~ words at my phone at least once. This is how it works:

  • Mark the word by double tapping it. Make sure it stays marked.
  • Press down on one of the colors in the color bar at the bottom your screen, so the whole palette appears. I use my right thumb to do this.
  • Pick a color and press down on it.
  • Use another finger – in my case my left thumb – to press down on the little blue dot on the bottom right side of your marked word.
  • Now swipe your left and right thumb simultaneously – this is very important – over the color palette in the left direction. If one your fingers goes faster than the other, this will not work, so make sure they know this is not a race but they have to move together. Same goes for moving your finger out of the color palette; this won’t make your life easier either.

It’s definitely not easy, but keep on trying! Like yeah, sure, I’ve never gotten the perfect rainbow at the first attempt, but it for sure gets easier after practicing a few times. You’ll get the hang of it eventually!’

instagram story

IGTV

Want to see Ivana in action? Check the IGTV video on our Instagram or follow Ivana on Instagram!

LEES OOK:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen