Misschien kende je de site Fashionchick.nl al, maar nu mag je ‘m zeker niet meer missen.

Fashionchick.nl is de grootste online winkelstraat van Nederland. Daarnaast staan er elke dag leuke fashion nieuwtjes, kun je er inspiratie opdoen en staan er kortingscodes op. De site bestaat al een tijdje maar heeft een flinke metamorfose ondergaan. De site heeft een complete nieuwe look en werkt nog beter. We like!